مرحله دوم جذب نیروی موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین

    مرحله دوم جذب آموزگار برای مدارس موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین  در قالب مصاحبه حضوری با حضور سه تن از کارشناسان ارشد آموزش ابتدایی استان (جناب آقای حاجیان، خانم ابطحی و خانم بیات ) برای نود نفر پذیرفته شده در این مرحله انجام شد. این مصاحبه برای هر نفر حدود بیست دقیقه طول کشید که سوالات صرفا درخصوص توانمندی‌ها و مهارت‌های آموزگاری ابتدایی بود.