وضعیت درسی دانش آموزان در منزل

با سلام خدمت شما خانواده های عزیز با توجه به وضعیت درسی دانش آموزان در کلاس، بهتر است در منزل بیشتر فعالیت درسی داشته باشند. با آرزوی موفقیت خانم اکبری