کسب رتبه دوم مسابقه نقاشی از مسابقات پرسش مهر

کسب رتبه دوم مسابقه نقاشی مسابقات پرسش مهر توسط دانش آموز کلاس چهارم آقای امیر علی مراد