کسب رتبه دوم دبستان پسرانه محمد امین دوره اول در مسابقات شنای شهرستان نجف‌آباد

تبریک به خانواده محمد امین
کسب رتبه دوم دبستان پسرانه محمدامین دوره اول در مسابقات شنای شهرستان نجف‌آباد در بین مدارس مختلف