کلیپ اول معرفی نویسندگان و کتاب‌های کودک توسط دانش‌آموزان در دبستان پسرانه محمد امین(ص) دوره اول