کلیپ طراحی و ساخت امیرحسن یزدانی دانش آموز کلاس چهارم دبستان پسرانه محمدامین(ص) دوره دوم در زنگ پژوهش