کلیپ معرفی مصطفی رحمان‌دوست توسط دانش‌آموزان در دبستان پسرانه محمد امین دوره اول