کلیپ پنجم معرفی نویسندگان کودک توسط دانش آموزان دبستان پسرانه محمدامین (ص) دوره اول