کلیپ یازدهم معرفی نویسندگان کودک و نوجوان توسط دانش آموزان دبستان پسرانه محمدامین دوره اول