کلیپ حضور مصطفی رحماندوست شاعر کودک و نوجوان، در سالن شهروند و اجرای برنامه های فرهنگی محمد امین، و همچنین حضور همکاران در کارگاه قصه گویی ایشان