گزارش تصویری جلسه اولیا و مربیان در روز پیوند اولیا و مربیان در دبستان پسرانه محمدامین(ص) ۱۳۹۷

 

 وقتی همه چیز دست به دست هم میدهد تا عشق به فرزندانمان گذشت از خیلی چیزها باشد.تا مدرسه خانه شود و خانه مدرسه.
هفته پیوند اولیا و مربیان گرامی باد .
           حضور سبزتان را سپاس