گزارش جشن روز تخم مرغ، دبستان پسرانه محمد امین (ص) دوره اول ۱۳۹۷

هفدهم مهر برابر با روز جهانی تخم مرغ است.
بسیاری از آژانس های بین المللی مانند WHO , FAO و WFP استفاده از تخم مرغ را به عنوان یکی از امکان پذیرترین راه ها برای پیشگیری از سوتغذیه شهروندان کشورهای در حال توسعه معرفی کرده اند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و افریقایی در این تعهد هستند که تا ۱۵ سال آینده با ترویج گسترده تخم مرغ از خطرهای ناشی از سوتغذیه شهروندان خود پیشگیری کنند.
پژوهش های جدید خبر از این می دهد که مصرف روزانه تخم مرغ آب پز ( بدون نمک و روغن ) برای کودکان و  نوجوانان بسیار مفید است.
وزارت بهداشت در ایران نیز در برنامه های کشوری خود ترویج مصرف تخم مرغ را به خانواده ها پیشنهاد می کند.