گزارش جشن روز سالمند، دبستان پسرانه محمد امین (ص) دوره اول ۱۳۹۷

دعوت از بانو فاطمه یزدانیان برادر زاده پروین دخت یزدانیان بازیگر نقش «بی بی» در «قصه های مجید» امروز در دبستان محمد امین دوره اول  به مناسبت «روز سالمندان»