گزارش جشن روز کودک دبستان دخترانه محمد امین (ص) ۱۳۹۷

آشنایی کود کان با حقوقشان  به بهانه روز جهانی کودک، دختران گل کلاس چهارم ،پنجم و ششم  برای دانش آموزان کلاس اول، دوم و سوم بادبادک ساختند و روی آن شعاری  از حقوق کودک نوشتند .

آن ها در روز جهانی کودک در اقدامی سرشار از پیام مهر و دوستی؛ بادبادک ها را به دو ستانشان هدیه دادند؛ تادر این حرکت نمادین به ما بیاموزند با کودکانمان مهربان باشیم.

 به خاطر بازی ،که حق طبیعی کودکانمان است آن ها را به پارک بردیم تا بادبادک هایی را که هدیه گرفتند را به پرواز در آسمان آبی در آورند.

پیام کودکان دلبندتان:

بزر گتر های دنیا همیشه به یاد داشته باشید که :"بازی امروز ما کودکان، تجربه ی زیبا زند گی کردن را به ما می آموزد .  با ما (کودکان )در به دست آوردن این تجربه ی شیرین همیشه همراه باشید ."

به امید روزی که دنیای ما جای بهتری برای زندگی کودکانمان باشد .