گزیده ای از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مهارت محور آموزگاران در کلاس درس