درخواست همکاری

تذکر 1: متقاضی ارجمند؛ لطفا اطلاعات ذیل را به دقت وارد نمایید. در صورت دعوت حضرتعالي به انجام مصاحبه ارائه مدارکی که خود را واجد آن ها می دانید الزامی است.
تذکر 2: پرکردن قسمت هایی که با ستاره * مشخص شده اند الزامی است.

1- مشخصات فردی

نام:*

نام خانوادگي:*

نام پدر:*

روز تولد:*

ماه تولد:*

سال تولد:*

محل تولد:*

وضعیت تاهل:*

تعداد فرزندان:

وضعیت سربازی:*

تلفن منزل:*

موبایل:*

ایمیل:

آدرس محل سکونت:*

کد پستی:*

2- سوابق تحصیلی

فیلد های مربوط به دیپلم و لیسانس حتما باید تکمیل شوند.

نام محل تحصیل:*

عنوان رشته:*

معدل:* (مثل: 14/02)

سال فارغ التحصيلي:*

عنوان پايان نامه:

نمره پایان نامه:

نام محل تحصيل:

عنوان رشته:

معدل: (مثل: 14/02)

سال فارغ التحصيلي:

عنوان پايان نامه:

نمره پایان نامه:

نام محل تحصيل:*

عنوان رشته:*

معدل: (مثل: 14/02)*

سال فارغ التحصيلي:*

عنوان پايان نامه:

نمره پايان نامه: (مثل: 14/02)

محل تحصيل:

عنوان رشته:

معدل: (مثل: 14/02)

سال فارغ التحصيلي:

عنوان پايان نامه:

نمره پايان نامه: (مثل: 14/02)

محل تحصيل:

عنوان رشته:

معدل: (مثل: 14/02)

سال فارغ التحصيلي:

عنوان پايان نامه:

نمره پايان نامه: (مثل: 14/02)

3- سوابق کاري

محل کار:

شغل:

تاریخ شروع:

مدت:

تلفن:

آدرس:

توضیحات:

محل کار:

شغل:

تاریخ شروع:

مدت:

تلفن:

آدرس:

توضیحات:

محل کار:

شغل:

تاریخ شروع:

مدت:

تلفن:

آدرس:

توضیحات:

محل کار:

شغل:

تاریخ شروع:

مدت:

تلفن:

آدرس:

توضیحات:

محل کار:

شغل:

تاریخ شروع:

مدت:

تلفن:

آدرس:

توضیحات:

4- مهارت ها، دوره ها، مدارک حرفه ای

توضیح: مانند مدارک زبان، مدارک کامپیوتر، دوره های متناسب با آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و هر دوره دیگری که گذرانده اید.

عنوان دوره:

مدت دوره (به ساعت):

تاریخ:

نام موسسه:

آدرس موسسه:

عنوان دوره:

مدت دوره (به ساعت):

تاریخ:

نام موسسه:

آدرس موسسه:

عنوان دوره:

مدت دوره (به ساعت):

تاریخ:

نام موسسه:

آدرس موسسه:

عنوان دوره:

مدت دوره (به ساعت):

تاریخ:

نام موسسه:

آدرس موسسه:

عنوان دوره:

مدت دوره (به ساعت):

تاریخ:

نام موسسه:

آدرس موسسه:

5- لطفا بر اساس میزان تسلط خود در هر زبان خارجی، از عدد 1 تا 5 یک عدد را به خود اختصاص دهید.

نام زبان:

میزان تسلط:

نام زبان:

میزان تسلط:

لطفا بر اساس میزان تسلط خود در هر زبان خارجی، از عدد 1 تا 5 یک عدد را به خود اختصاص دهید.

نام زبان:

میزان تسلط:

نام زبان:

میزان تسلط:

نام زبان:

میزان تسلط:

6- تالیف و ترجمه کتاب و مقاله یا حضور در همایش

عنوان کتاب / مقاله / همایش

تالیف یا ترجمه یا حضور؟

تاریخ انتشار/ حضور؟

ناشر و محل چاپ

عنوان کتاب / مقاله / همایش

تالیف یا ترجمه یا حضور؟

تاریخ انتشار/ حضور؟

ناشر و محل چاپ

عنوان کتاب / مقاله / همایش

تالیف یا ترجمه یا حضور؟

تاریخ انتشار/ حضور؟

ناشر و محل چاپ

عنوان کتاب / مقاله / همایش

تالیف یا ترجمه یا حضور؟

تاریخ انتشار/ حضور؟

ناشر و محل چاپ

عنوان کتاب / مقاله / همایش

تالیف یا ترجمه یا حضور؟

تاریخ انتشار/ حضور؟

ناشر و محل چاپ

7- سوالات جانبی

تذکر: پاسخ کامل و تفصیلی به سوالات ذیل تاثیر زیادی در جلب نظر کارشناس نیروی انسانی دارد. از همین رو با دقت و حوصله و صرف وقت به تمام این سوالات پاسخ دهید.

1- لطفا نام پنج کتاب آخری که خوانده اید را بنویسید و یک پاراگراف در مورد یکی از آن ها توضیح دهید.

2- لطفا نام پنج وب سایت؛ وبلاگ یا شبکه اجتماعی ای که به آن ها زیاد سر می زنید نام ببرید و کارکرد و محتوای هر یک را به اختصار توضیح دهید.

3- لطفا نام پنج فیلم آخری را که دیده اید بنوبسید و یک پاراگراف در مورد یکی از آن ها توضیح دهید.

4- لطفا هر آن چه لازم بود در این پرسشنامه پرسیده می شد اما نشد و شما مایلید در باب آن ها بگویید - اعم از مهارت ها؛ خلاقیت ها؛ علایق؛ باورها؛ خواست ها؛ احساسات و عواطف خود و ... - را در این قسمت بنویسید.

تصوير درخواست کننده را انتخاب کنيد.