دبستان دخترانه نیک دخت در سال 87 13در استان اصفهان شهرستان نجف آباد توسط سرکار  خانم رادی تاسیس شد.

 این آموزشگاه در سال تحصیلی 89-88  بعنوان آموزشگاه برتر شناخته شد.

در سال اول  این آموزشگاه با 80 نفر دانش آموز کار خود را شروع کرد  و خوشبختانه با عملکرد و کیفیت آموزشی بالا در سال بعد مورد استقبال اولیا قرار گرفت و در حال حاضر243 دانش آموزمشغول به تحصیل می باشند..

اهداف تاسیس آموزشگاه:

تحول در نظام های آموزش و پرورش یک موضوع دائمیست. دین مهوری تقویت هویت ملی توجه به نقش فعال یاد گیرنده مرجعیت معلم در هدایت تربیتی نقش پایه ای خانواده در تحکیم مهارت های زندگی آموزش معارف الهی و آداب اسلامی ،توجه به تفاوت فردی، یادگیری مادام العمر  و..... می باشد.