تاسیس: سال 1393
مدیریت: آقای حسنعلی پزشگی
معاون و مشاور: آقای محمد بهجتی
رشته های تحصیلی: رشته ریاضی - رشته تجربی
پایه های تحصیلی:دهم و یازدهم و پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی
برنامه های آموزشی
1-برنامه رسمی آموزش و پرورش
2-هفته ای 6 ساعت کلاس برای دهمی ها و یازدهمی ها
3-هفته ای 8 ساعت تست و بازآموزی برای پیش دانشگاهی ها
دبیران:
ریاضی: آقایان کریمی و کیهانیان
شیمی: آقایان نوریان، گوینده و ایزدی
فیزیک: آقایان سرمدی و جونبخش
زیست شناسی: آقایان صالحی و پزشگی
عربی: آقایان ایزدی و غیشاوی
ادبیات: آقایان قاسمی و همتیان
زبان انگلیسی: آقایان زارع‎پور و ابوتراب
معارف اسلامی: آقایان محمدی، پیرمرادیان و دکتر آقابابائیان
زمین شناسی: آقای ایمانیان