آنان که رفتند، کاری حسینی کردند .آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند.... دکتر علی شریعتی

کربلا نشان داد که با شکیب در عطشی کوتاه، میتوان همیشه ی تاریخ را سیراب کرد. (دکتر سنگری)

حسین ضعیفی که باید برای او گریست نبود... آموزگار بزرگ شهادت اكنون برخاسته است تا به همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن مى ‏فهمند و به همه آنها كه پیروزى بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد كه شهادت نه یك باختن، كه یك انتخاب است؛ انتخابى كه در آن، مجاهد با قربانى كردن خویش در آستانه معبد آزادى و محراب عشق، پیروز مى ‏شود و حسین «وارث آدم» آدمی  كه به بنى ‏آدم زیستن داد و «وارث پیامبران بزرگ» است پیامبرانی كه به انسان چگونه باید زیست را آموختند .... دکتر علی شریعتی

ودر آخر،"هل من ناصر ینصرنی "حسین هنوز ادامه دارد ،امید آنکه واقعه ی کربلا بیشتر از آنکه به گریه انجامد مارا به تفکر وادارد چرا که این واقعه ی دردناک نتیجه ی جهل مردمی ناسپاس بود.