سخنرانی جناب دکتر مرادی با موضوع فرزند پروری

گردهمایی اولیاء دانش آموزان موسسه آموزشی و فرهنگی محمدامین(ص)

سخنرانی جناب دکتر مرادی روانشناس و استاد دانشگاه اصفهان

جمعه 14 آبان ماه 1395 در سالن شهروند