نارسانویسی

در زمينه نارسانويسي هفت اختلال عمده مورد توجه است:

۱-   فشار بيش از حد بر كاغذ

۲-   درهم ريختگي سازمان فضايي نوشتار يا درهم فرو ريختن كلمات و سطور و فواصل نامتناسب آن ها با يكديگر

۳-   اصلاح كردن مداوم حروفي كه قبلا نوشته شده و تجاوز از مسير حروف

۴-   كندي در نوشتن كه شايد از تبعات فشار زياد باشد

۵-   كوچك نويسي و نوشتار محو و مات

۶-   كج نويسي بيش از حد. نامرتب نويسي بيش از حد

 ۷-   فاصله گذاري بيش از اندازه بين كلمات   

  علل ایجا نارسانویسی :

  فرايند نوشتن فراگرد فكري پيچيده اي  است كه نياز به فعاليت اعصاب نواحي مختلف مغز داشته و از عيني ترين مهارت هاي ارتباطي است كه مستقيما قابل مشاهده ، ارزيابي و نگهداري مي باشد .

    نوشتن به ادراك صحيح الگوهاي نمادي ترسيمي نياز دارد و مستلزم مهارت هاي ديداري –حركتي بسيار گسترده اي است كه نياز به  ديدن با چشم، هماهنگي حركات چشم، هماهنگي حركات ظريف چشم و دست، مهارت عضلات بازو و دست و انگشتان و داشتن حافظه ي دقيق ديداري و حركتي از حروف و واژه هاي نوشتاري دارد.  نارسانويسي ممكن است منعكس كننده اشكالات زير بنايي ديگري نيز باشد.اين اشكال ممكن است بازتابي از مشكلات حركتي ظريف باشد، يعني كودك قادر به جنبش حركتي لازم براي نوشتن يا رونويسي كردن از روي حروف يا شكل هاي نوشتاري به نحو موثر نباشد. دانش آموز ممكن است قادر نباشد درون داد اطلاعات ديداري را به برون داد جنبش هاي ظريف حركتي تبديل كند و يا ممكن است در فعاليت هايي كه مستلزم داوري هايي حركتي – فضايي است مشكل داشته باشد. مشكلات نارسانويسي در برخي كودكان وقتي نمايان مي شود كه نمي توانند تكليف ديداري فاصله دور، يعني حروف يا واژه اي را از روي تخته سياه به تكليف ديداري نزديك ، يعني نوشتن روي كاغذ تبديل كنند.برخي كمبودها ممكن است مربوط به ضعف مهارت هاي حركتي، نقص ادراك ديداري حروف و واژه ها و اشكال در به خاطر سپاري نقش هاي ديداري باشد. آموزش ضعيف نيز ممكن است به بد خط نويسي منتهي گردد.   عمده ترين عللي كه براي نارسانويسي و دشواري در نوشتن املاي كلمات ذكر مي شود عبارتند از: -عدم توجه و دقت -ضعف مهارت هاي حركتي -اختلال در ادراك بينايي حروف و كلمات -ضعف حافظه بينايي و شنوايي -دشواري در انتقال اطلاعات از يك كانال حسي به كانال حسي ديگر يا در پيوندهاي حسي -انتزاعي بودن مطالب                      

    راهبردهاي آموزشي جهت درمان و رفع مشكل:.

تمرينات مرحله اول جهت تقويت مهارت هاي ديداري –حركتي فعاليت هاي زير پيشنهاد مي شود:

o    انداختن توپ در حلقه ميني بسكتبال

o       ماهيگيري با استفاده از قلاب هاي آهنربايي

o       كوبيدن ميخ

o       پرتاب توپ چسبانك به سوي هدف o 

     پرتاب دارت به سوي هدف

o       انداختن حلقه هاي پلاستيكي دور چوبي كه به صورت عمودي قرار گرفته است.

o       بازي توپ با راكت

o       بازي بولينگ

o       پيچاندن نخ دور قرقره

o       حمل يك استكان پر از آب به صورتي كه هنگام راه رفتن آب نريزد.

o       حمل يك زنگوله به صورتي كه هنگام راه رفتن به صدا در نيايد.

o       تيله بازي

o       پرتاب توپ

      بازي يك قل دو قل

o       درست كردن اشكال مختلف با استفاده از خمير بازي

o       حمل كتابي كه بر روي سر قرار گرفته ، بدون اين كه در هنگام راه رفتن از روي سر بيافتد.

o       گرفتن يك قاشق چايخوري در دست در حاليكه يك توپ تخم مرغي درون آن است و حمل آن به شكلي كه هنگام راه رفتن توپ به زمين نيافتد.

o       تمرينات دوخت(دوخت كوپلن و يا استفاده از صفحات دوز)

o       باز و بسته كرد ن پيچ و مهره در اندازه هاي مختلف(ريز و درشت)

o       قيچي كردن كاغذهاي باطله

o       مچاله كردن كاغذ روزنامه

o       باز و بسته كردن دكمه هاي لباس،بندكفش و زيپ

o       حركت انگشتان دست به فرمان مربي نمرينات فوق باعث ايجاد هماهنگي بين چشم و دست كودك و تقويت عضلات كوچك و بزرگ دست وي خواهد شد. تمرينات مرحله دوم

o       تعدادي نقطه روي تخته وايت برد بگذاريد. نقطه ها را شماره گذاري  كنيد. از كودك بخواهيد با توجه به شماره ها نقطه ها را به هم متصل كند. ازكودك بخواهيد با يك دست روي تابلو دوايري ترسيم كند.(در جهت حركت عقربه هاي ساعت)

از كودك بخواهيد به فرمان شما روي تابلو اشكال هندسي مختلفي را ترسيم كند.

ازكودك بخواهيد با چشمان بسته خط راست،حروف يا اعداد را به فرمان شما روي تابلو بنويسد.

از كودك بخواهيد روي تابلو خطوط منحني در ابعاد بزرگ و پيوسته ترسيم كند.

از كودك بخواهيد روي تابلو خطوط شكسته در ابعاد بزرگ ترسيم كند.

مرحله دوم  آمادگي جهت تمرينات مداد-كاغذي قبل از شروع تمرينات نوشتن ، توجه به نكات زير ضروري است:

o  به وضعيت نشستن كودك هنگام نوشتن توجه كرده و آن را اصلاح كنيد. او بايد بتواند روي صندلي كاملا راحت بنشيند . ارتفاع ميز تحرير بايد با صندلي و با قد كودك متناسب باشد به گونه اي كه كودك بتواند هر دو ساعد خود را به راحتي روي ميز قرار دهد.

o  كاغذ يا دفتري كه در آن مي نويسد تقريبا راست باشد ،بدين معني كه لبه كاغذ با لبه پايين ميز تحرير، زاويه اي حدودا 15 درجه داشته باشد.

o نحوه مداد دست گرفتن دانش آموز بايد صحيح باشد. مداد بايد بين انگشت شصت و انگشت اشاره قرار گرفته و از بالاي قسمت تراشيده شده گرفته شود.

o در مورد كودكاني كه در گرفتن مداد دشواري دارند توصيه مي شود كه مداد را داخل توپ گلف يا پينگ پنگ يا گل رس نماييد. براي گرفتن مداد، كودك را تشويق كنيد كه توپ را بين انگشت وسط و شصت خود بگيرد. مداد مناسب براي اين كودكان بايد كلفت تر ، بزرگتر و نوك قلم نرم باشد.

o از مداد پررنگ و نرم استفاده شود و وقت داشته باشيد و در تمام مدت انجام تمرينات ضخامت نوك مداد زياد نشود.

oنمرينات به آرامي و دقت انجام شود و از سرعت عمل در ابتداي كار خودداري گردد. تمرينات مرحله چهارم از اين مرحله تمرينات خاص نوشتن آغاز مي گردد كه از ساده به مشكل طرح ريزي شده است:

 1- از كودك بخواهيد دستش را درون گواش كند و به دلخواه روي برگه نقاشي كند.

 2-از كودك خود بخواهيد دستش را درون رنگ گواش كند و حروف الفبا را با انگشت بنويسد.

 3-   كف يك سيني را با نمك يا شن بپوشانيد و از كودكتان بخواهيد كلماتي را به فرمان يا دلخواه خود درون سيني بنويسد.

 4-  با استفاده ازكاموا كلماتي را روي كاغذ بنويسيد از كودكتان بخواهيد با چشمان بسته كلمات را لمس نموده و تشخيص دهد.

 5-شابلون اشكال هندسي را روي صفحه كاغذ بگذاريد. از كودك بخواهيد شكل مورد نظر را با مدادرنگي روي كاغذ ترسيم كند.سپس الگو را برداريد و بعد بگويد چه شكلي را ترسيم نموده است.

 6-شابلون حروف را روي صفحه كاغذ بگذاريد . از كودك بخواهيد حرف را با مدادهاي رنگي مختلف روي كاغذ ترسيم كند.پس از ترسيم هر يك از حروف الگو را برداشته بگويد كه چه حرفي را نوشته است. 

  7- شابلون اعداد را روي صفحه كاغذ بگذاريد . از كودك بخواهيد عدد را با مدادهاي رنگي مختلف روي كاغذ ترسيم كند.پس از ترسيم هر يك از اعداد الگو را برداشته بگويد كه چه عددي را نوشته است.

 8- از كودك خود بخواهيد جعبه مداد رنگي هاي خود را بردارد و با انتخاب رنگ هاي متنوع روي صفحه خط خطي كند( خطوط منحني و درهم )

 9-از كودك خود بخواهيد جعبه مداد رنگي هاي خود را بردارد و با انتخاب رنگ هاي متنوع روي صفحه خط خطي كند( خطوط شكسته و درهم )

 10-از كودك بخواهيد اشكال و حروف و اعداد  را بر روي برگه ي نازكي كه بر روي اين صفحه   مي گذاريد كپي كند.